2022 yılı kış ortası su kuşu sayımları yapıldı

Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) Bafa ve Azap Gölleri ile Büyük Menderes Deltasında gerçekleştirildi.

Ülkemizde düzenli olarak her yıl yapılan Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) bu yıl da Doğa Koruma ve Milli Park görevlilerince Bafa ve Azap Gölleri ile Büyük Menderes Deltasında; Kuş gözlemcileri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla yapıldı. Bafa ve Azap Gölleri ile Büyük Menderes Deltasında Su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu Ocak ayında yapılan sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimleri, sulak alan ekosisteminde alan-oran dağılımı ve canlılığı tehdit eden unsurların tespiti için çalışmalar yapıldı. Kış ortası sayımlarıyla kuşların besin zincirinde bulundukları yüksek seviye nedeniyle alt seviyede bulunan diğer organizmalar hakkında da bilgiler ediniliyor.